Značka Žirafa

dětská obuv dpk a značka žirafa.png

Vzhledem k tomu, že většina rodičů si při nákupu nové obuvi v prodejně není jista, zda se jedná o vhodnou, či naopak nevhodnou obuv, zavedla Česká obuvnická asociace se sídlem ve Zlíně dobrovolnou certifikaci dětské obuvi.

Boty, které úspěšně prošly certifikačním řízením, odpovídají požadavkům na ortopedickou a hygienickou nezávadnost a bezpečnost při používán, obdrží certifikát zdravotní nezávadnosti. V prodejně tuto obuv rozpoznáme snadno – je označena visačkou s logem žirafy s nápisem “Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě.”

Česká obuvnická a kožedělná asociace pravidelně zajišťuje dobrovolnou certifikace dětské obuvi, předávání certifikátů Česká kvalita a „Žirafa“ během veletrhů STYL a KABO v Brně vždy v únoru a srpnu.

Kritéria pro udělení této značky je aktuálně vydaný certifikát od akreditovaného certifikačního orgánu pro výrobky č. 3020 z laboratoře ITC Zlín. 

dětská obuv dpk a certifikát ITC.jpg

Doba platnosti certifikátu je omezena na 3 roky, pro obnovení certifikátu je třeba absolvovat proces recertifikace.

Aby mohla firma získat oprávnění používat, vydání certifikátu musí být bezpodmínečně následováno podepsáním licenční smlouvy o používání ochranné známky „Žirafa“.

 dětská obuv dpk a licence žirafa.png

Značka „Žirafa“ je certifikace nadstandardní a patří do Národního programu podpory jakosti Česká kvalita.

dpk a česká kvalita.png