Certifikáty

Na kvalitu a zdravotní nezávadnost nejenže přísně dbáme při vlastní výrobě dětské obuvi, ale je také důsledně podrobena řadě testů a hodnocení, z nichž vždy vycházíme s kladným posudkem. O tom se ostatně můžete snadno přesvědčit z bezpočtu certifikací, jichž jsme držiteli.

Dětská obuv D.P.K. a povinná certifikace

Vzhledem k tomu, že výrobky pro děti do tří let musí splňovat podmínky dané vyhláškou č.84/2001 Sb. o hygienické nezávadnosti, jsou všechny použité materiály pro dětskou obuv z produkce D.P.K. pravidelně laboratorně prověřovány v Institutu pro testování a certifikaci a.s. Zlín. Poslední certifikáty byly vydány v lednu 2009 a jsou platné do roku 2012.

Dětská obuv D.P.K a dobrovolná certifikace

Vedle povinné, hygienické certifikace je kolekce posuzována Komisí zdravotně nezávadného obouvání, která je složena se zástupců Univerzity Tomáše Bati, Baťovi nemocnice, Institutu pro testování a certifikaci a České obuvnické a kožedělné asociace, která hodnotí ortopedické provedení výrobků.

Dětská obuv D.P.K a oprávnění k užívání ochranné známky „Žirafa“ a „Česká kvalita“

Díky kladnému hodnocení jak povinné, tak i dobrovolné certifikace, bylo Českou obuvnickou a kožedělnou asociací vydáno, nejenom pro výrobky pro děti do tří let, ale pro celou kolekci dětské obuvi D.P.K., Licenční oprávnění k užívání ochranné známky „Žirafa“ a „Česká kvalita“.

 

Jednotlivé certifikáty dětské obuvi D.P.K.