Právní vztahy

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva “) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující “) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dpk.cz (dále jen „webová stránka “), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu).

 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Po odeslání objednávky a jejím přijetí je objednávka závazná. Objednávka je potvrzena v co nejkratší době na Vámi uvedenou elektronickou adresu, s kterou upřesníme termín dodání zboží.

Objednané zboží bude odesláno na jméno a adresu objednatele. Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů (tato lhůta může být prodloužena v závislosti na výběru lokality zboží více informací viz LOKALITA). V zásilce bude přiložen doklad o nákupu, záruční list a pokyna k údržbě a reklamaci.

 

Platba předem na účet D.P.K.

V případě platby předem na účet vyčkejte na potvrzující email s informacemi o platbě, kde bude uvedena částka, číslo účtu, variabilní symbol a konstantní symbol.

Zásilka bude odeslána po přijetí částky na náš účet. Pokud nebude úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, budeme považovat Vaši objednávku za stornovanou.

 

Cena zboží

Cena zboží uvedená v internetovém obchodu při objednávce je vždy aktuální a platná.

Sleva 30% na letní obuv

Sleva se nevztahuje na již zlevněné letní zboží, sleva bude odečtena na faktuře.

 

Lokalita zboží 

Primární lokalitou zboží pro koncové zákazníky je sklad E-shopu , který se nachází ve Zlíně (D.P.K., spol. s r.o., Jateční 523, Budova PLECA, 760 01 Zlín 1). Zboží, které se nachází na pobočce v Říčanech u Prahy, je tzv. sekundární lokalita.  

Zboží, které je objednané ze stejné lokality se expeduje:

a) dobírkou - ihned nebo následující pracovní den (záleží na času objednávky, aby se stihl zajistit svoz přepravcem)

b) bankovním převodem na účet - expeduje se po připsání částky na účet prodavajícího

Pokud je vámi objednané zboží na různých lokalitách (na primárních i sekundárních lokalitách) , je třeba jej nejprve svést na jednu lokalitu a poté se terpve expeduje dobírkou (ihned nebo následující pracovní den po svezení zboží) nebo bankovním převodem (po připsání částky na účet prodávajícího). V případě, že je objednávka z různých lokalit, může se dodání objednávky protáhnout až na 7-10 pracovních dní.

V případě, že na objednávku spěcháte, doporučujeme objednat veškeré zboží z jedné lokality na dobírku, která je zdarma nad 1000 Kč.

 

Komunikace

Pro účely vzájemné komunikace mezi kupujícím a prodávajícím slouží zejména email a telefon (tel. 608738072 nebo email  dotazy@dpk.cz , přičemž náklady spojené s použitím těchto komunikačních prostředků hradí kupující nebo prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku.

 

Objednávky zboží

Při vyplňování objednávky uvede kupující své kontaktní údaje, na které mu bude přijetí objednávky potvrzeno. Po potvrzení objednávky se tato stává pro obě strany závaznou.

Odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními podmínkami, a že se s nimi seznámil.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím prostřednictvím 3. osoby (přepravce DPD ).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do okamžiku potvrzení objednávky.

Prodávající má právo objednávku stornovat z důvodu vyprodání zásob.

 

Způsob dodání zboží

Zboží bude dodáno prostřednictvím společnosti DPD (Česká pošta, s.p. výjimečně).

 

Platební podmínky

Zboží může být zaplaceno bezhotovostně předem na bankovní účet prodávajícího nebo při převzetí dobírky.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Balné neúčtujeme.

Podmínky pro Maloobchod od  22.10.2020 - 30.11.2020

 • Bankovní převod (platba předem na účet prodávajícího) – přepravní náklady = 110 CZK
 • Bankovní převod při objednávce nad 500 CZK – přepravní náklady = ZDARMA
 • Poštovní dobírka do 500 CZK – přepravní náklady = 110 CZK
 • Doběrečné = 25 CZK
 • Poštovní dobírka nad 500 CZK – přepravní náklady = ZDARMA

 

Podmínky pro Velkoobchod změna od 18.6.2018

 • Objednávka do 5.000 CZK bez DPH - přepravní náklady se kalkulují individuálně na základě objednávky

 • Objednávka nad 5.000 CZK bez DPH - přepravní náklady = ZDARMA
 • Na zlevněné zboží a akční ceny se další slevy, ani množstevní slevy nevztahují. Akční ceny jsou označeny červeně.
 • Velkoobchodní OBJEDNÁVKY na zboží DPK lze uskutečnit kliknutím výhradně  na symbol  E-shop
 •  NELZE OBJEDNÁVAT VELKOOBCHODNĚ ZBOŽÍ   z aktuálního stavu e-shopu - prodejny  DPK -  ŘÍĆANY,   slouží jako informace o dostupnosti zboží  pro zákazníky prodejny). Prodejna DPK ve Zlíně =  E-shop.

Uvedené obchodní a platební podmínky jsou platné pro Českou republiku.

Slevy jsou platné pro jednorázové odběry  a jsou uvedeny bez DPH.
Přeprava zdarma platí pouze pro ČR.

 • -nad 5.000,-Kč -přepravné zdarma

 • -platba faktury od vystavení do 20dní  2% skonto , bonus za včasnou platbu faktury bude vrácen ODD

 • -platba faktury od vystavení do 10 dní 3% skonto, bonus za včasnou platbu faktury bude vrácen ODD

 • -platba proforma faktury  - platba předem 4%skonto, skonto uvedeno přímo na faktuře

 • -na zlevněné zboží se skonta nevztahují

 

Doklad + návod na údržbu a užívání výrobku

Nedílnou součástí každého produktu dětské obuvi DPK je návod na užívání a údržbu výrobku, a kupující převzetím zboží a faktury potvrzuje i  převzetí návodu a skutečnost, že se s ním seznámí a bude se jím řídit.

Celé znění návodu je obsaženo v každém páru obuvi. Stručný seznam doporučení k údržbě najdete v sekci Upozornění + Údržba.

 

Odstoupení od smlouvy 

Dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také jen „ObčZ“ má  spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží. Lhůta je dodržena, pokud odstoupení bude prokazatelně odesláno před uplynutím lhůty 14 dnů. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně (E-shop, telefonicky).

Vzor dokumentu k vrácení zboží a dotazník k důvodu vrácení zboží

Kupující může vrátit zboží osobně nebo na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (včetně záručních listů a dokladu atd.).

§ 1831 stanoví, že odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel.

Z  § 1832 je patrné, že odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něj podle smlouvy spotřebitel přijal.

Informujeme, že poštovné za  zaslání zboží podnikateli (vrácení zboží)  při odstoupení spotřebitele bez udání důvodu  hradí spotřebitel.

V souladu s ustanovením § 1832 odst. 1  poštovné, které spotřebitel zaplatil za dopravu zboží od podnikatele ke spotřebiteli, je e-shop povinen vrátit .

Povinností prodejce je zaplatit náklady na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, například pokud eshop nabízí zaslání dobírkou za 110 Kč a bankovním převodem za 85 Kč, a zákazník zvolil způsob dopravy dobírkou za 110 Kč, má zákazník nárok na vrácení nákladů za dopravu pouze ve výši 85 Kč.

Důležité upozornění:

1) Pokud nebude dodržena lhůta 14 dní pro oznámení odstoupení prodejci, prodejce nemá povinnosti vůbec přijmout takovéto odstoupení od smlouvy.

2) Pokud kupující vrací zboží ( odstupuje od smouvy )do 14 dní po obdržení zboží, zboží nevyměňujeme, ale vystavíme  ODD (opravný daňový doklad), který proplatíme na základě potvrzení ODD (podepsaní a uvedení čísla účtu). Zboží nevyměňujeme a při změně velikostního čísla nebo artiklu musí být vystavena nová objednávka.

3) Upozorňujeme na skutečnost, že  prodejce je oprávněn požadovat na kupujícím náhradu za jeho náklady, které vznikly spolu se znovuzavedením zboží do prodeje. Podle § 1833 kupující odpovídá za takové snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující tak může zboží vybalit a vyzkoušet jeho vlastnosti, aniž by byl povinen hradit prodávajícímu cenu poškozeného obalu apod. Pokud by kupující zboží poškodil, zcela zničil, či spotřeboval, může prodávající požadovat náhradu až do výše ceny zboží.

 

Vrácené zboží zasílejte na adresu firmy:

Korespondenční adresa k vrácení zboží z E-shopu:

D.P.K., spol. s r.o.

Jateční 523, Budova PLECA

760 01 Zlín

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (nikoliv na dobírku). Příslušnou částku zašleme na Váš bankovní účet nebo zboží vyměníme. K vrácení zboží můžete využít náš vzorový formulář a budeme rádi, když vyplníte důvod vrácení zboží.

Vzor dokumentu k vrácení zboží a dotazník k důvodu vrácení zboží

 

Zboží nakoupené přes E-shop nelze měnit ani vracet na prodejnách:

Dětská obuv DPK, Budova železářství Pleca, Jateční 523, 760 01 Zlín

Dětská obuv DPK, Barákova 237/8,  251 01 Říčany u Prahy.

 

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považována za soukromá a důvěrná a žádným způsobem nebudou poskytovány třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Zákazník má právo kdykoliv zažádat bez udání důvodu o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze kontaktů. Veškerá uložená osobní data kupujícího lze po telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze (tel. 608738072 nebo email dotazy@dpk.cz ). 

Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení (EU) 2016/679 týkající se ochrany osobních dat (tzv. GDPR). V této souvislosti si prosím přečtěte Zásady zpracování osobních údajů společnosti DPK.

 

Reklamace (uplatnění práva z vady)

Nedílnou součástí každého produktu dětské obuvi DPK je návod k uplatnění práva z vady, a kupující převzetím zboží a faktury potvrzuje i  převzetí návodu a skutečnost, že se s ním seznámí a bude se jím řídit.

Celé znění návodu je obsaženo v každém páru obuvi. Novinkou v sekci jsou informace k MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ.  Další informace najdete v sekci Reklamace.

 

Firma D.P.K., spol. s r.o. prohlašuje, že obaly spňují požadavky stanovené v §  3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Firma D.P.K., spol. s r.o. je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F06020404. Veškeré obaly jsou pro jedno použití - zpoplatněné a jsou námi plně uhrazeny. Děkujeme Vám za nákup a těšíme se na další spolupráci.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6.4.2009, poslední aktualizace 23.12.2016.