Výběr dětské obuvi - obouváme správně své děti?

 

Mohlo by Vás dále zajímat při výběru dětské obuvi

Zvláštnosti stavby dětské nohy

Dětská noha se od nohy dospělého člověka liší v mnoha anatomických i funkčních vlastnostech, proto i obouvání dětí má na rozdíl od dospělých svá specifika:

Noha dítěte velmi rychle roste, mění se v délce, šířce i v proporcích. Noha malého dítěte roste v průměru 15 až 18 mm za rok, u starších dětí 8 – 12 mm. To znamená, že ve věku 2-3 let potřebují děti 2 až 3 velikosti obuvi za rok, v předškolním věku 2 velikosti obuvi a ve školním věku 2 až 3 velikosti obuvi ročně. Růst nohy není plynulý, ale probíhá ve skocích. Proto mohou některé děti vyrůst ze svých bot již za 2 až 3 měsíce.

Kosti nohy malého dítěte jsou dlouho chrupavčité, tudíž měkké a schopné se rychle deformovat buď špatnou obuví, nebo nadměrným zatížením.

Dětské nohy mají sníženou citlivost vůči bolesti a tlaku. Z toho důvodu jsou děti ohoženy tím, že budou nosit příliš krátkou nebo jinak nepadnoucí obuv, aniž by si toho byly vědomy.

U nejmenších dětí přibližně do věku 4 let jsou v klenbě nožní tukové polštářky, protkané pružným a pevným vazivem, které mají za cíl chránit vyvíjející se nožní klenby před možným přetížením. Je tedy zbytečné vybavovat obuv pro nejmenší děti komponenty pro podporu klenby.

Čím se dětské nohy deformují

Deformity nohou vznikají především nošením dětské obuvi, která dobře nepadne – je buď příliš krátká, příliš úzká nebo špičatá. Rovněž i příliš široká obuv, v níž noha při chůzi klouže ke špici, způsobuje vážná poškození nohy. Obzvlášť nebezpečné je nošení špičaté obuvi s vysokými podpatky. Dalšími rizikovými faktory jsou: přetěžování nohou nepřiměřeně dlouhou chůzí a stáním, nadměrná tělesná hmotnost, nedostatek pohybu a chůze naboso po tvrdých a rovných podlahách.

Pár informací na závěr pro výběr dětské obuvi

Ten, kdo hodlá vybírat pro dítě dětskou obuv, bere na sebe velkou odpovědnost za zdravý vývoj jeho nohou a následně celého pohybového systému.

Údaje lékařských statistik jsou totiž varující. Zatím co se rodí 99 % dětí s naprosto zdravýma nohama, s přibývajícím věkem dochází k postupně deformací,  která dosahuje podle některých údajů až 67 %.

Jistě číslo alarmující, rovněž tak jako průzkum odbornýh institucí, který hovoří o tom, že asi jedna třetina prvňáčků přichází do školy s nohama různě poškozenýma v důsledku nošení nesprávné obuvi.

Tato nanejvýš znepokojující skutečnost byla potvrzena výzkumem nohou dětí. V letech 1997-1998 ho uskutečnili přední odborníci z VUT Fakulty technologické ve Zlíně, České obuvnické asociace a pracoviště zdravotně nezávadného obouvání a.s. Konty Svit Zlín.

Z těchto několika uvedených poznatků je zřejmé, že mnoho rodičů nezná, jak se má dětská obuv vybírat. Další neméně důležitou skutečností je fakt, že se na našem trhu bohužel prodává i dětská obuv, o které je známo, že neodpovídá zásadním ortopedickým a hygienickým kritériím na zdravotně nezávadnou obuv.

Proti posledně jmenovanému a značně rozšířenému nešvaru zavedla Česká obuvnická asociace dobrovolnou certifikaci, nebo-li úřední osvědčení, dokladující zdravotní nezávadnost obuvi.